Mths

MTHS firması EGEBİLGİ – Mths ve bilgi toplumu hizmetleri nedir ?

Bizi Tercih eden Şirketleri ve Sistem hakkında detay bilgi için https://www.belgemodul.com
Bilgi için
İstanbul:
Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok No:2E K:21 D:331
Ataşehir / İstanbul - Türkiye
Tel:  +90 216 784 2335


İzmir:
Martı Tower Kat:7 D:701 Şehit Polis Fethi Sekin Cad. (İzmir Adalet Sarayı Yanı)
Bayraklı / İzmir - Türkiye
Tel:  +90 232 369 9220

MTHS şirketi olarak Neden Bizi Tercih Ediyorlar?

26 Mart 2018 – Bakanlar Kurulu Kararı
a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 175 ve üstü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ONAYLI MTHS firması EGEBİLGİ

İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SIKÇA SORULAN SORULAR

http://www.ticaret.gov.tr/haberler/sermaye-sirketleri-tarafindan-acilacak-internet-sitelerine-i%CC%87liskin-yonetmelikte-degisiklige-gidildi

1.İlgili ilanların yayımlanmamasının kanuni yaptırımı var mıdır?

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-5.htm Madde 30 / 12

(12) 1524 üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

2.İnternet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime

sunulacak olan içerikler nelerdir?

İnternet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunulacak olan içerikler Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde sayılmıştır.

3.İnternet sitesine ilişkin yükümlülükleri kendimiz de yerine getirebilir miyiz? Bu hizmeti Egebilgi’den almak zorunda mıyız?

Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebileceklerdir.

Şirketler bu işlemleri kendileri yapmak isterlerse hem zaman kaybetmiş hem de maliyeti arttırmış olurlar.

Çünkü,

Kendi imkanlarınız ile bu yayınları yapmak isterseniz

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130921-7.htm deki

“(4) Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde http://ytkdl.bilgem.tubitak.gov.tr/emu.html yayımlanan İnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin veya MTHS’lerin Alacakları Teknik Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler Rehberindeki şartları sağlarlar.”

Maddesindeki işlemi yapmanız gerekmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı Türkiye’nin MTHS firması Egebilgi‘ den bu hizmeti çok daha az maliyetle satın alabilirsiniz.

4.Denetime tabi şirketler için zorunluluk ne zaman başlamaktadır?

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin, 01.07.2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi

açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekmektedir.

5.Şirketlerin Egebilgi’den MTHS hizmeti almaları için gerekli prosedür nedir?

Şirketlerin Kuruluşumuzdan MTHS hizmeti alabilmeleri için başvuru formunun NOTER onaylı veya KEP adresi üzerinden kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu form esas itibariyle hizmet alım isteğini ve Belgemodul.com Portalına şirket adına kimin içerik yükleyebileceği bilgisini ihtiva edecektir. Başvuru formunun Kuruluşumuza iletilmesi ile birlikte Belgemodul.com Portalı’nda ilgili şirkete özgü sayfa erişime açılacak, şirketler adına içerik yükleyeceği bildirilen kişi/kişilere yetkileri Kuruluşumuzca verilecektir.

6.Şirket yetkililerinin sisteme girmek için elektronik imza almaları gerekmekte midir?

Evet, elektronik imza diğer bir işlem şartıdır.

7.Başvuru formunda kaç kişi bildirilmelidir?

Başvuru aşamasında istenilen kişi sayısına göre tanımlama yapılır.

8.Belgemodul.com platformunda yetkilendireceğimiz kişi personelimiz olmak zorunda mı?

Hayır. Şirketiniz personeli olmayan her hangi birkişiyide yetkilendire bilirsiniz.

9.Aynı kişiyi farklı şirketlerimiz için yetkili atayabilir miyiz?

Evet atayabilirsiniz.

11.E-imza hizmeti de veriyor musunuz?

HAYIR şirket temsilcilerinin sisteme girişleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilebileceğinden bu kişilerin güvenli elektronik imzalarını temin etmeleri gerekmektedir. E-imza alacakları güncel firma listesini https://www.btk.gov.tr/elektronik-sertifika-hizmet-saglayicilari bulabilirsiniz.

13.Konuya ilişkin bir eğitim verilecek midir?

Şirketlerin Belgemodul.com işlemleri hakkındaki eğitim ihtiyacı, elektronik ortamda uzaktan erişim yöntemiyle sağlanacaktır. Söz konusu eğitim ücretsizdir.

14.Hizmet bedeli ne kadardır?

Yönetmelik uyarınca Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, MTHS’ler tarafından şirketlere verilen hizmetler karşılığında talep edilecek ücretleri veya bunların üst sınırlarını belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Bu hizmetleri ve servisi en uygun fiyata bizden alabilirsiniz.