Entegrasyon

Yazılım EntegrasyonuBağımsız uygulamaların kendi aralarındaki data aktarımlarını, kısaca sistemlerin konuşmalarını sağlamak için gerekli birleşim uygulamaları ve çözümleri sunuyoruz.

Birden fazla farklı yazılım ürünü kullanıyorsanız, veri girişi, rapor çekme ve karşılaştırma gibi komplike işlemlere ihtiyaç duyduğunuzda, bu farklı yazılımlardaki verileri birleştirmek ve kümülatif sonuçlar elde etmek çok zor olmaktadır. Yazılım entegrasyonu hizmetleri kapsamında Egebilgi, kullandığınız programları birbirine entegre eder ve ihtiyaç halinde birbirleri ile senkronize çalışmalarını sağlar. Yaptığımız işlemler;

  • Müşteri, tedarikçi ve iş ortakları sistemlerinin birleştirilmesi,
  • Kurum içi uygulama ve altyapıların birbirleriyle entegre edilmesi,
  • Farklı lokasyonlardaki sistemlerin konuşturulması,
  • Entegrasyon sonrası çeşitli testler.

Entegrasyonun kapsamı büyüdükçe, başarısızlıkları belirli bir birim ya da sisteme atfetmek zorlaşır ve bunlar büyük risklere neden olabilir. Daha sonra ortaya çıkabilecek defect (eksiklikler/hatalar) risklerini azaltmak için artırımlı bir şekilde yapılmalıdır. Egebilgi olarak alanında uzman ekibimiz ile tüm yazılım entegrasyon işlemi ve işlem sonrası testlerinizi yapıp teslim ediyoruz. Daha detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçiniz.

Hazırladığımız Entegrasyon Örnekleri

  • IFS yazılımın kullandığı Oracle ile entegrasyon
  • NETSIS yazılımın kullandığı MsSQL ile entegrasyon
  • AS/400 ile SQL entegrasyonu
  • Özel ERP projeleri entegrasyon
  • XML ve web servisleri kullanımı ile farkı platformlarda entegrasyon