KVKK Uyum Yazılımı

Türk Bayrağı Türkiye Lokasyon Yerli Üretim

İYS Paketleri ( Mesaj, Arama, E-Posta İzinleri ) Tek Yazılım

Türk Bayrağı Türkiye Lokasyon Yerli Üretim

Program Özellikleri ve Modüller

İYS Entegrasyon Giriş

İYS Entegrasyon Plan 1

İYS Entegrasyon Plan 2

İYS Entegrasyon Plan 3

İYS Entegrasyon Plan 4

İYS Eğitim Hizmetleri

İYS Büyük Şirketler Plan 1

İYS Büyük Şirketler Plan 2

İYS Büyük Şirketler Plan 3

İYS Özel Plan

5070 Sayılı E-imza ile arşiv imzalama

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

E-imza ile zaman damgası kullanımı

-

Sınırsız

Sınırsız

Sınırsız

Sınırsız

Sınırsız

Sınırsız

Sınırsız

Sınırsız

Sınırsız

İleti Yönetim Sistemi Entegrasyonu Seviye1 - Seviye2

1

1

1 ve 2

1 ve 2

1 ve 2

1 ve 2

1 ve 2

1 ve 2

1 ve 2

1 ve 2

İYS İçin E-ticaret Uyumlu API

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

İYS ( Tek merkez: Mesaj, Arama ve E-Posta kanalları için okuma ve yazma izni)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2048 bitlik imzalama ve 256 bitlik şifreleme / YIL

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ERP, CRM, MRP Yazılımlarına Entegre

O

O

O

O

+

+

+

+

+

+

Departman Yöneticilerine Push Notification kayıt uyarı sistemi

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

Form Entegrasyonu / Adet

O

5

10

20

30

Sınırsız

Sınırsız

Sınırsız

Sınırsız

Sınırsız

Envanter yönetimi

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

Otomatik kişisel veri silme / Anomimleştirme

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

Aydınlatma metni tek merkezden yönetimi

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Aydınlatma metni geriye dönük doküman versiyon kontrolü

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Uçtan uca SHA-256 with RSA SSL

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SHA-256 kriptografik hash algoritma

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SMS Onaylı Rıza Beyanları (Onam)

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

E-posta Onaylı Rıza Beyanları ( Onam )

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

Uzaktan Eğitim Yazılımları Entegrasyonu

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

Active Directory Entegrasyonu

-

-

-

O

O

O

+

+

+

+

SAP SuccessFactors Entegrasyon

-

-

-

O

O

O

+

+

+

+

Logo Go Tiger Entegrasyon, Mikro Entegrasyon, Akınsoft Entegrasyon, Netsis Entegrasyon, Nebim Entegrasyon, Eta Entegrasyon, Luca Entegrasyon

O

-

-

O

O

+

+

+

+

+

Hasta Takip Programı Entegrasyon (Nitelikli Veri)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Verbis için Kişisel Veri İşleme Envanteri Otomatik Excel oluşturma

O

+

+

+

+

+

+

+

+

+

İYS Webinar Eğitimleri ve Asistanlık Hizmetleri

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Kayıt Sayısı / Adet

0 - 75.000

20.000

25.000

75.000

150.000

250.000

300.000

1.000.000

2.500.000

+

İlk Yıl Lisans Ücreti

1.150 TL

3.450 TL

5.750 TL

12.000 TL

25.000 TL

40.000 TL

33.000 TL

40.000 TL

57.000 TL

belgemodul.com üyelerine veya 1 Aralık 2020'ye kadar kayıt yaptıracak yeni üyelere %15 indirim.

999 TL

2.999 TL

4.999 TL

10.200 TL

21.250 TL

34.000 TL

28.000 TL

34.000 TL

49.500 TL

 

Sonraki Yıl Lisans Yenileme Ücreti

499 TL

999 TL

1.999 TL

2.999 TL

5.999 TL

9.999 TL

8.999 TL

9.999 TL

12.999 TL

+

:   Mevcut

-

:   Mevcut Değil
O
:   Opsiyonel

tüm paketlerin detay özelliklerinde egebilgi haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İYS (İleti Yönetim Sistemi) Kullanım Amacı

İYS Özellikleri

Seviye-1 Paket Özellikleri

Temel Hizmetler kapsamında aşağıda listelenen tüm işlemler Egebilgi web portal üzerinden elle gerçekleştirilir.

İzin ekleme veya değiştirme

İzin sorgulama

Günlük raporlama

Marka ve bayi yönetimi

30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Ocak 2020 tarihli Yönetmelik’in Geçici Maddesi gereğince,

31 Ağustos 2020 tarihine kadar mevcut veri tabanını yükleme

Entegrasyon (API) modülü aşağıdaki servislere erişimi içerir.

İzin ekleme veya değişiklik yapma servisi

İzin sorgulama servisi

İzin değişikliği durumunu bildiren servis

Mutabakat servisi

30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Ocak 2020 tarihli Yönetmelik’in Geçici Maddesi gereğince,

31 Ağustos 2020 tarihine kadar mevcut veri tabanını yükleme servisi

 

Seviye-2 Paket Özellikleri

Egebilgi portal modülü; İYS Portalı ile entegre çalışır, hizmet sağlayıcının, Mevzuat’a uygun biçimde, alıcının ticari elektronik ileti onayının veya reddinin İYS' ye aktarılması sağlayan, aşağıdaki yollardan birini kullanmasıdır.

İYS kısa mesaj numarası

İYS kısa link

İYS çağrı merkezi/IVR

İYS mobil uygulaması

 

İYS Web veya API entegrasyonu üzerinden farklı zaman aralıkları ve filtrelere göre raporlar alabilme

İzin kanalı/izin kaynağı/marka/bayi/tarih bazında izin raporları alabilme

Diğer ek filtreleri raporlara uygulayabilme

 

İYS Yolu için marka anahtar kelimesi tanımlayabilme

Özel İYS Numarası talep edebilme

İYS Web üzerinde markaya özel kurumsal web sayfası

Marka bazlı izin raporları alabilme (Gelişmiş Raporlama Modülü ile birlikte)

Marka adına İYS kullanıcıları tanımlayabilme ve yetkilendirebilme (Hesap Yönetimi Modülü ile birlikte)

 

Hizmet sağlayıcının İYS Web veya API entegrasyonuyla markaları altındaki bayilerine yetki bazında İLETİ+ Hizmetlerine erişim sağlaması

Bayiler için marka adına İYS Yolu’nu kullanabilme

 

Bayi bazlı izin raporlarını alabilme (Gelişmiş Raporlama Modülü ile birlikte)

Bayi adına İYS Kullanıcıları tanımlayabilme (Hesap Yönetimi Modülü ile birlikte)

Alt kullanıcı hesapları oluşturabilme

API hesabı oluşturabilme (Entegrasyon Modülü ile birlikte)

Kullanıcı bazlı rol ve yetki tanımlayabilme

Marka adına İYS kullanıcıları tanımlayabilme (Gelişmiş Marka Yönetimi Modülü ile birlikte)

Bayi adına İYS kullanıcıları tanımlayabilme (Gelişmiş Bayi Yönetimi Modülü ile birlikte)

KVK Özellikleri

Bu yazılım, 6698 numaralı Kişisel Verinin Korunması Kanunu’nun bu kapsamda, Şirket Ortağı, Şirket Ortağı Temsilcisi ve Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Çalışan Adayı, Stajyerler, Ziyaretçiler, Müşteriler, Aday Müşteriler, Müşteri Yetkilisi, Tedarikçiler, Tedarikçi çalışanları, Tedarikçi Altyüklenicileri, Tedarikçi Altyüklenici çalışanları ve üçüncü kişiler vb. kişisel verileri www.kvkk.info.tr tarafında rıza beyanları ve beyana konu olan tüm evrakları, Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasına ilişkin uyulacak usul ve esasları göre;

TÜM DİJİTAL FORMLARA UYGUN (iç müşteri veya dış müşteri, bayi kanalı, lokal portal, e-ticaret, sms tabanlı müşteri onay, sadakat program ve kartları, işletme resepsiyon alanları, mağaza kasa önü onay vb.) yazılım ortamlarındaki tüm formların RIZA işlemlerini, KVKK aydınlatma hakkında tüm eklenecek içeriklerin versiyonlama da yaparak 5070 sayılı kanunula e-imza ve arşiv imza ile arşivlenmesi. HASH özetin iki taraflı anahtar koruması ve zaman damgası ile saklanması. Kayıtların çalışan, tedarikçi, müşteri vb. sınıflaması ile sorgulanması ve böylece bilgi taleplerine hızlı yanıtın verilmesi. Otomatik tarih aralığına göre imha politikası bilgilendirilmesinin veri işleyene iletilmesi. Bu şekilde www.kvkk.info.tr tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir. Ayrıca şirketlerin derhal önlem alma, eğitimden geçme, kişisel verilerin korunması vb. konuların planlanması ile ispat yükümlülüğü için veri kayıt sistemi yazılım desteğini 'veri işleyen' statüsünde hizmet veriyoruz.

Kapsam Şartları:
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine uzaltılmıştır. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU

Aşağıdaki soru ve yanıta ait kurumun linki: https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/7d5b0a2f-e0ea-41e0-bf0b-bc9e43dfb57a.pdf 

21) Açık Rıza Herhangi Bir Şekil Şartına Tabi midir?
Açık rıza beyanı herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Önemli olan açık rızanın Kanundaki unsurları taşıması ve ispatlanabilir olmasıdır. Dolayısı ile sözlü, yazılı, elektronik ortam vb. yöntemlerle açık rıza alınması mümkündür. Bununla birlikte, açık rızanın yazılı olduğu durumlarda, açık rıza metinleri açık, anlaşılır ve yalın bir şekilde kaleme alınmalıdır. Ayrıca, açık rızanın, olumlu bir irade beyanı içermesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, açık rızanın şüpheye yer vermemesi gerekmekte, rızanın talep edilmesine ve alınmasına ilişkin işlemler, ilgili kişinin bu konudaki niyetini açık bir şekilde ortaya koyar nitelikte olmalıdır. Açık rızanın alındığı konusundaki ispat yükü ise veri sorumlusuna aittir.

63) Kurulun Resen İnceleme Yetkisi Var mıdır?
Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi halinde resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapabilir. Bu inceleme şikâyete ya da resen öğrenilen şikâyet konusuna münhasır olacaktır.


 

 

 

 

kvkk kapsam şartlari