KVKK Yazılımı

Kullanım Amacı

Bu yazılım ve çözüm ortağımız olan hukuk destek bölümümüzle, hukuka ve 6698 numaralı Kişisel Verinin Korunması Kanunu’un amacına uygun olarak kurum web sitelerinden gelen ve dijital olarak saklanan kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasına yönelik alt yapı hizmeti sağlar. Bu kapsamda, Şirket Ortağı, Şirket Ortağı Temsilcisi ve Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Çalışan Adayı, Stajyerler, Ziyaretçiler, Müşteriler, Aday Müşteriler, Müşteri Yetkilisi, Tedarikçiler, Tedarikçi çalışanları, Tedarikçi Altyüklenicileri, Tedarikçi Altyüklenici çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri www.kvkk.info.tr tarafından işlenen kişileri bilgilendirir. Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasına ilişkin uyulacak usul ve esasları göre kurum web sitelerinden gelen dijital olan bilgileri tutar. Bu şekilde www.kvkk.info.tr tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir. Ayrıca şirketlerin derhal önlem alma, eğitimden geçme, kişisel verilerin korunması vb. konuların planlanması, ispat yükümlülüğü için veri kayıt sistemi yazılım desteğini veri işleyen statüsünde hizmet vermekteyiz.

 

 

Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Cezai Yaptırımlar Konusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nasıl Bir Düzenleme Öngörmektedir? 

07.04.2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile verilen 2 yıllık uyum süreci sona ermiş ve 2018 Nisan ayı itibari ile yasa tüm hükümleri ile uygulanır hale gelmiştir. 

Bu tarih itibari ile tüm şirketlerin ciddi şekilde önlem almaya başlamış olması, aksi taktirde aşağıda belirtilen çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalma durumu söz konusudur.

 

KVKK gereği yapılması gereken bu çalışmaların yapılmaması, yasanın 17. ve 18. maddelerinde ciddi hapis cezalarının ve para cezalarının ödenmesini gerektirir şekilde belirtilmiştir.

Yasanın 17. Maddesinde kişisel verilerin silinmemesi ve anonim hale getirilmemesi TCK 138 gereği 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiği, yine TCK madde 135 gereği kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydedilmesi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı ve yine TCK madde 140 gereği tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulaması yapılacağı hükümlerine atıf yapılmıştır. Şirketler için uygulanacak güvenlik tedbirleri TCK madde 60 da belirtildiği üzere şirket faaliyet izninin iptali ve şirkete ait bir takım değerlerin müsaderesidir.

 

Öte yandan aynı Kanun’un 18. Maddesi gereği, Kanun’da belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün ihlali 100.000 TL’ye kadar para cezası, veri güvenliği yükümlülüğünün ihlali, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına muhalefet ve veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık ise 1.000.000,00 TL’ye kadar para cezası yaptırımına bağlanmıştır. 

 

Şirketler için söz konusu cezalardan Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür veya Şirket Müdürü gibi imza sirküleri ile şirketi temsil yetkisine sahip kişiler Türk Ceza Kanunu gereği doğrudan sorumludurlar. 

 

Görüldüğü üzere, KVKK kapsamında yapılması gerekenler basit bir avukatlık işi veya şirketin idari işlerinden değil, ciddi hazırlık gerektiren bir ekip işidir ve sistemsel bir çalışmayı ve beraberinde hem hukuksal alt yapının güçlendirilmesini ve hem de bilişim alt yapısı yönünden analiz ve çözüm önerileri getiren bir çalışmayı gerektirmektedir.  

 

Çözüm ortağı Hukuk Büromuz 28 yıla varan tecrübesi, güçlü ekibi, İzmir ve İstanbul’da bulunan ofisleri ile Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku alanlarında edindiği tecrübe ile kişisel verileri korunma Kanunu kapsamında şirketinize en doğru, en efektif, en pratik şekilde hizmet vermeye hazırdır. 

 

Kurumun sitesinde yayınlanan duyurular:
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5393/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Hunko-Motorlu-Araclar-San-Ve-Tic-Ltd-Sti-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5391/Kamuoyu-Duyurusu-Ihlal-Bildirimi-Kaya-Seyehat-Turizm-San-Ve-Dis-Tic-Ltd-Sti-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5377/Kamuoyu-Duyurusu-Ihlal-Bildirimi-Adnan-Ozen-Insaat-Taah-En-Turz-Tic-ve-San-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5375/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-ING-Bank-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5372/Kamuoyu-Duyurusu-Ihlal-Bildirimi-Garanti-Filo-Yonetim-Hizmetleri-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5371/Kamuoyu-Duyurusu-Ihlal-Bildirimi-Borlease-Otomotiv-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5370/Kamuoyu-Duyurusu-Ihlal-Bildirimi-Derindere-Turizm-Otomotiv-San-ve-Tic-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5360/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Clickbus-Seyehat-Hizmetleri-A-S-Nereden-Nereye-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5359/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Enterprise-Yes-Oto-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5357/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Sisli-Turizm-Yatirimlari-Insaat-San-ve-Tic-A-S-Sisli-Turizm-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5356/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Hedef-Arac-Kiralama-ve-Servis-A-S-HedefFilo-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5352/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Optimum-Otomotiv-Satis-Sonrasi-Cozumleri-Tic-A-S-OPTIMUM-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5351/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-ALD-Automotive-Turizm-Ticaret-A-S-ALD-AUTOMOTIVE-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5349/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5244/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4219/Kamuoyu-Duyurusu-Ihlal-Bildirimi-

 

KVKK Uyum Yazılım Paketleri

#1

5.000 TL / YILLIK

Şirket web sitesi içindeki formların;

 • 500 adet web sitenizden gelen form kayıtları.
  (Aday Müşteri/Potansiyel Müşteri/Fırsat Müşterisi/Çalışan Adayı/Sipariş Formu vb.)
 • Aydınlatma metni tek merkezden yönetimi.
 • Veri işleyen yetkilisi hizmeti.
 • Aydınlatma metni geriye dönük doküman versiyon kontrolü.
 • SHA-256 kriptografik hash algoritma.
 • Uçtan uca SHA-256 with RSA SSL.
 • Otomatik kişisel veri silme.
 • Tüm web sitelerine ve formlara hızlı implementasyon.

#3

12.000 TL / YILLIK

Şirket web sitesi içindeki formların;

 • 2048 bitlik imzalama ve 256 bitlik şifreleme ile Positive SSL / YIL
 • Aydınlatma metni tek merkezden yönetimi.
 • 10000 adet web sitenizden gelen form kayıtları.
  (Aday Müşteri/Potansiyel Müşteri/Fırsat Müşterisi/Çalışan Adayı/Sipariş Formu vb.)
 • Aydınlatma metni geriye dönük doküman versiyon kontrolü.
 • Veri işleyen yetkilisi hizmeti.
 • Uçtan uca SHA-256 with RSA SSL.
 • Otomatik kişisel veri silme
 • SHA-256 kriptografik hash algoritma.
 • Tüm web sitelerine ve formlara hızlı implementasyon.

ENTEGRE

Yönetişim / Envanter / Otomasyon / Rapor

 • ERP, CRM, MRP, Muhasebe Yazılımlarına Entegre
 • KVKK Hukuk danışmanlığı
 • Kişisel Veri İşleme Envanterinin Veri Saklama ve İmha Politikası alt yapı hizmeti (şirket içi-dışı)
 • Aydınlatma metni tek merkezden yönetimi.
 • 10000 adet web sitenizden gelen form kayıtları.
  (Aday Müşteri/Potansiyel Müşteri/Fırsat Müşterisi/Çalışan Adayı/Sipariş Formu vb.)
 • Aydınlatma metni geriye dönük doküman versiyon kontrolü.
 • Veri işleyen yetkilisi hizmeti.
 • Uçtan uca SHA-256 with RSA SSL.
 • SHA-256 kriptografik hash algoritma.
 • 2048 bitlik imzalama ve 256 bitlik şifreleme ile Positive SSL / YIL
 • Tüm web sitelerine ve formlara hızlı implementasyon.
 • Otomatik kişisel veri silme.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu