KVKK Uyum Yazılımı

Kullanım Amacı

Bu yazılım ve çözüm ortağımız olan hukuk destek bölümümüzle, 6698 numaralı Kişisel Verinin Korunması Kanunu’nun bu kapsamda, Şirket Ortağı, Şirket Ortağı Temsilcisi ve Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, Çalışan Adayı, Stajyerler, Ziyaretçiler, Müşteriler, Aday Müşteriler, Müşteri Yetkilisi, Tedarikçiler, Tedarikçi çalışanları, Tedarikçi Altyüklenicileri, Tedarikçi Altyüklenici çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri www.kvkk.info.tr tarafından işlenen kişileri bilgilendirir. Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasına ilişkin uyulacak usul ve esasları göre;

INTERNET, INTRANET, EXTRANET (online bayi kanalı, lokal portal, kiosk vb.) yazılım ortamlarındaki tüm formların RIZA işlemlerini, KVKK aydınlatma hakkında tüm eklenecek içeriklerin versiyonlama da yaparak 5070 sayılı kanunula e-imza ile arşivlenmesi. HASH özetin iki taraflı anahtar koruması ve zaman damgası ile saklanması. Kayıtların çalışan, tedarikçi, müşteri vb. sınıflaması ile sorgulanması ve böylece bilgi taleplerine hızlı yanıtın verilmesi. Otomatik tarih aralığına göre imha politikası bilgilendirilmesinin veri işleyene iletilmesi. Bu şekilde www.kvkk.info.tr tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir. Ayrıca şirketlerin derhal önlem alma, eğitimden geçme, kişisel verilerin korunması vb. konuların planlanması ile ispat yükümlülüğü için veri kayıt sistemi yazılım desteğini 'veri işleyen' statüsünde hizmet veriyoruz.


Aşağıdaki soru ve yanıta ait kurumun linki: https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/7d5b0a2f-e0ea-41e0-bf0b-bc9e43dfb57a.pdf 

21) Açık Rıza Herhangi Bir Şekil Şartına Tabi midir?
Açık rıza beyanı herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Önemli olan açık rızanın Kanundaki unsurları taşıması ve ispatlanabilir olmasıdır. Dolayısı ile sözlü, yazılı, elektronik ortam vb. yöntemlerle açık rıza alınması mümkündür. Bununla birlikte, açık rızanın yazılı olduğu durumlarda, açık rıza metinleri açık, anlaşılır ve yalın bir şekilde kaleme alınmalıdır. Ayrıca, açık rızanın, olumlu bir irade beyanı içermesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, açık rızanın şüpheye yer vermemesi gerekmekte, rızanın talep edilmesine ve alınmasına ilişkin işlemler, ilgili kişinin bu konudaki niyetini açık bir şekilde ortaya koyar nitelikte olmalıdır. Açık rızanın alındığı konusundaki ispat yükü ise veri sorumlusuna aittir.


 

 

Kurumun sitesinde yayınlanan örnek duyurular:
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5393/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Hunko-Motorlu-Araclar-San-Ve-Tic-Ltd-Sti-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5391/Kamuoyu-Duyurusu-Ihlal-Bildirimi-Kaya-Seyehat-Turizm-San-Ve-Dis-Tic-Ltd-Sti-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5377/Kamuoyu-Duyurusu-Ihlal-Bildirimi-Adnan-Ozen-Insaat-Taah-En-Turz-Tic-ve-San-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5375/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-ING-Bank-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5372/Kamuoyu-Duyurusu-Ihlal-Bildirimi-Garanti-Filo-Yonetim-Hizmetleri-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5371/Kamuoyu-Duyurusu-Ihlal-Bildirimi-Borlease-Otomotiv-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5370/Kamuoyu-Duyurusu-Ihlal-Bildirimi-Derindere-Turizm-Otomotiv-San-ve-Tic-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5360/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Clickbus-Seyehat-Hizmetleri-A-S-Nereden-Nereye-

KVKK Uyum Yazılım Paketleri

KVKK Uyum Paket 1

5.000 TL - belgemodul.com üyelerine %10 indirim. / YILLIK

İnternet ve Intranet (online bayi kanalı, lokal portal, kiosk onay vb.)

 • E-imza ile arşiv imzalama
 • E-imza ile zaman damgası kullanımı
 • 2048 bitlik imzalama ve 256 bitlik şifreleme / YIL
 • 500 adet kayıt.
  (Personel Rıza Onayı/Aday Müşteri/Potansiyel Müşteri/Fırsat Müşterisi/Çalışan Adayı/Sipariş Formu vb.)
 • Envanter yönetimi
 • Veri işleyen yetkilisi hizmeti.
 • Aydınlatma metni tek merkezden yönetimi.
 • Aydınlatma metni geriye dönük doküman versiyon kontrolü.
 • Uçtan uca SHA-256 with RSA SSL.
 • SHA-256 kriptografik hash algoritma.
 • Otomatik kişisel veri silme.

KVKK Uyum Paket 3

12.000 TL - belgemodul.com üyelerine %20 indirim. / YILLIK

İnternet ve Intranet (online bayi kanalı, lokal portal, kiosk onay vb.)

 • E-imza ile arşiv imzalama
 • E-imza ile zaman damgası kullanımı
 • 2048 bitlik imzalama ve 256 bitlik şifreleme / YIL
 • 5000 adet kayıt.
  (Personel Rıza Onayı/Aday Müşteri/Potansiyel Müşteri/Fırsat Müşterisi/Çalışan Adayı/Sipariş Formu vb.)
 • Aydınlatma metni geriye dönük doküman versiyon kontrolü.
 • Envanter yönetimi
 • Veri işleyen yetkilisi hizmeti.
 • Aydınlatma metni tek merkezden yönetimi.
 • Uçtan uca SHA-256 with RSA SSL.
 • SHA-256 kriptografik hash algoritma.
 • Otomatik kişisel veri silme

ENTEGRE

Yönetişim / Envanter / Otomasyon / Rapor

 • E-imza ile arşiv imzalama
 • E-imza ile zaman damgası kullanımı
 • ERP, CRM, MRP, Muhasebe Yazılımlarına Entegre
 • KVKK Hukuk danışmanlığı
 • Kişisel Veri İşleme Envanterinin Veri Saklama ve İmha Politikası alt yapı hizmeti (şirket içi-dışı)
 • Aydınlatma metni tek merkezden yönetimi.
 • 2048 bitlik imzalama ve 256 bitlik şifreleme / YIL
 • 10000 adet kayıt.
  (Personel Rıza Onayı/Aday Müşteri/Potansiyel Müşteri/Fırsat Müşterisi/Çalışan Adayı/Sipariş Formu vb.)
 • Aydınlatma metni geriye dönük doküman versiyon kontrolü.
 • Envanter yönetimi
 • Veri işleyen yetkilisi hizmeti.
 • Uçtan uca SHA-256 with RSA SSL.
 • SHA-256 kriptografik hash algoritma.
 • Otomatik kişisel veri silme.