MTHS firması EGEBİLGİ – Mths ve bilgi toplumu hizmetleri nedir ?

Bizi Tercih eden Şirketleri ve Sistem hakkında bilgi için “tıklayınız”

Bilgi için,

İstanbul - 0212 951 01 08
Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No: 1/2 Nidakule Batı Ataşehir / İstanbul

Posta Kodu:34750

İzmir - 0232 369 92 20
Şehit Polis Fethi Sekin Cad. Martı Tower Kat:7 D:701 Bayraklı / İzmir

 

 

MTHS şirketi olarak Neden Bizi Tercih Ediyorlar?

Sınırsız

19 Mart 2016 – Bakanlar Kurulu Kararı
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160319-7.pdf
a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150201-1-1.pdf

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ONAYLI MTHS firması EGEBİLGİ

 

İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SIKÇA SORULAN SORULAR

http://www.gtb.gov.tr/haberler/sermaye-sirketleri-tarafindan-acilacak-internet-sitelerine-i%CC%87liskin-yonetmelikte-degisiklige-gidildi

1.İlgili ilanların yayımlanmamasının kanuni yaptırımı var mıdır?

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-5.htm Madde 30 / 12

(12) 1524 üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

2.İnternet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime

sunulacak olan içerikler nelerdir?

İnternet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunulacak olan içerikler Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde sayılmıştır.

3.İnternet sitesine ilişkin yükümlülükleri kendimiz de yerine getirebilir miyiz? Bu hizmeti Egebilgi’den almak zorunda mıyız?

Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebileceklerdir.

Şirketler bu işlemleri kendileri yapmak isterlerse hem zaman kaybetmiş hem de maliyeti arttırmış olurlar.


Çünkü,

Kendi imkanlarınız ile bu yayınları yapmak isterseniz http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130921-7.htm deki

“(4) Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde http://kamusm.gov.tr/dosyalar/rehberler/REHB-001-003_Internet_Sitesi_Teknik_Kriterler_Rehberi.pdf yayımlanan İnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin veya MTHS’lerin Alacakları Teknik Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler Rehberindeki şartları sağlarlar.”

Maddesindeki işlemi yapmanız gerekmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı Türkiye’nin MTHS firması Egebilgi‘ den bu hizmeti çok daha az maliyetle satın alabilirsiniz.

5.Denetime tabi şirketler için zorunluluk ne zaman başlamaktadır?

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin, 01.07.2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi

açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekmektedir.

6.Şirketlerin Egebilgi’den MTHS hizmeti almaları için gerekli prosedür nedir?

Şirketlerin Kuruluşumuzdan MTHS hizmeti alabilmeleri için başvuru formunun NOTER onaylı olarak Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu form esas itibariyle hizmet alım isteğini ve Belgemodul.com Portalına şirket adına kimin içerik yükleyebileceği bilgisini ihtiva edecektir. Başvuru formunun Kuruluşumuza iletilmesi ile birlikte Belgemodul.com Portalı’nda ilgili şirkete özgü sayfa erişime açılacak, şirketler adına içerik yükleyeceği bildirilen kişi/kişilere yetkileri Kuruluşumuzca verilecektir.

7.Şirket yetkililerinin sisteme girmek için elektronik imza almaları gerekmekte midir?

Evet, elektronik imza diğer bir işlem şartıdır.

8.Başvuru formunda kaç kişi bildirilmelidir?

Başvuru aşamasında istenilen kişi sayısına göre tanımlama yapılır.

9.Belgemodul.com platformunda yetkilendireceğimiz kişi personelimiz olmak zorunda mı?

Hayır. Şirketiniz personeli olmayan her hangi birkişiyide yetkilendire bilirsiniz.

10.Aynı kişiyi farklı şirketlerimiz için yetkili atayabilir miyiz?

Evet atayabilirsiniz.

 

11.Konuya ilişkin bir eğitim verilecek midir?

Şirketlerin Belgemodul.com işlemleri hakkındaki eğitim ihtiyacı, elektronik ortamda uzaktan erişim yöntemiyle sağlanacaktır. Söz konusu eğitim ücretsizdir.

12.Hizmet bedeli ne kadardır?

Yönetmelik uyarınca Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, MTHS’ler tarafından şirketlere verilen hizmetler karşılığında talep edilecek ücretleri veya bunların üst sınırlarını belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Bu hizmetleri ve servisi en uygun fiyata bizden alabilirsiniz.

————————————————————————————————————————————————

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

26 Mart 2018 – Bakanlar Kurulu Kararı
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526-2.pdf


a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 175 ve üstü.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150201-1-1.pdf

Daha fazla bilgi için: https://www.belgemodul.com/